Изграждане и хидроизолация на покривни конструкции

Симетрика

Нашата цел е да обслужим все по-нарастващата нужда от ремонт на старите покривни изолации на нашите до болка познати панелни блокове. Голяма нужда от ремонт имат и традиционните по нашите географски ширини скатни покриви с покривка от керемиди.

Ние от Симетрика, предлагаме услуга с която да покрием високите изисквания за качество, цена и срок, като използваме съвременни технологии, инструменти и материали. Нашият екип е обучен специално и целенасочено за всички дейности по изграждане и ремонт на плоски и скатни покриви.

Общи сведения

Покрива е горният завършек на сградата, който осъществява защита й от атмосферни влияния. Освен това той допринася за архитектурното въздействие на сградата или на комплекса от сгради в съответствие с идеята на проектанта. Покривът може да бъде съчетан с последната (таванската) етажна конструкция или да представлява самостоятелен елемент.

Основен белег на покрива е и наличието на хидроизолация или на водоотвеждащ пласт. Над отоплявани помещения се добавят още пластове за топлозащита и срещу други въздействия (например пароизолация). Покривното пространство може да бъде използваемо и неизползваемо.

Видът, конструкцията и формата на покрива се определят от много фактори, най-важните от които са: климатичните условия, предназначението на сградата, нейната конструктивна система, архитектурната и градоустройствената идея, изплозването на покривното пространство, наличието на покривни надстройки, видът на покривката.

изграждане на покривни конструкции русе

Основната класификация на покривите става по следните признаци:

Според наклона на покривката:

 • ремонт на скатен покрив
 • Наклонен (скатен) покрив, при който се различават
  • полегат (от 4 до 15°)
  • нормален (от 15 до 35°)
  • стръмен (над 35°)
 • ремонт на плосък покрив
 • Плосък покрив с наклон до 4° (7%)

Според материала на конструкцията

 • Дървени покриви, които от своя страна са обикновени (дърводелски) с подпорни разстояния до 15м и предимно за етажни сгради, инженерни конструкции – с подпорни разстояния над 15м (зални сгради)

 • Метални покриви – използват се почти изключително за зални сгради.
  Често включват в себе си стоманобетонни или дървени части.

 • Масивни покриви – сводове от камък или тухли, стоманобетонни покриви – плочи, плочо-греди и рамки за етажни, сгради или рамки, ферми, нагънати носачи, черупки за зални сгради.

Според начина на отводняване

 • Покриви с външно отводняване – прилагат се предимно при наклонени покриви

 • Покриви с вътрешно отводняване – за плоски покриви.

 • Масивни покриви – сводове от камък или тухли, стоманобетонни покриви – плочи, плочо-греди и рамки за етажни, сгради или рамки, ферми, нагънати носачи, черупки за зални сгради.