ПРОЕКТИ

Последни проекти релизирани от нас

Покривна хидроизолация на административна срада на Септона България ООД, Корпус 4. Тип на хидроизолацията pvc, площ 330 м², изпълнен за 3 работни дни, през ноември 2016 г. в град Русе.

Ремонт на покривна хидроизолация на производствена срада на Карнес ЕООД, тип на хидроизолацията pvc, площ 900 м², изпълнен за 5 работни дни, през април 2017 г. в град Русе.

Хидроизолация на главна трибуна на стадион "Дунав“, тип на хидроизолация pvc, площ 525 м², изпълен за 6 работни дни, през юни 2017г. в град Русе.

Покривна хидроизолация на тъгровски обект на Пацони ЕООД, тип на хидроизолацията pvc, площ 160 м², изпълнен за 3 работни дни, през юни 2017 г. в с. Николово, Област Русе.

Покривна хидроизолация на административна сграда, находяща се на ул. Николаевска № 40А, тип на хидроизолацията pvc, площ 160 м², изпълнен за 5 работни дни, през юни 2017 г. в град Русе.

Покривна хидроизолация на Пропуск на Доминекс Про ЕООД, тип на хидроизолацията pvc, площ 120 м², изпълнен за 1 работен ден, през юли 2017 г. в град Русе.

Хидроизолация на скат с цел укрепване срещу повърхностни води

Хидроизолация на скат с цел укрепване срещу повърхностни води. Септона България АД, тип на хидроизолацията - pvc, площ 1100 м2, 8 работни дни, ноември 2017 г.

Ремонт на покривна хидроизолация

Ремонт на покривна хидроизолация, гр. Русе, кв. Здрвец, бл. 34. Тип на хидроизолацията - pvc, площ 180 м2, изпълнен на 5 работни дни, септември 2017 г.

Покривна топло и хидроизолация на еднофамилана къща

Покривна топло и хидроизолация на еднофамилана къща в с. Николово, тип на хидроизолацията - tpo, площ 170 м2, изпълнен за 5 работни дни, септември 2017 г.

Покривна хидроизолация на еднофамилна къща

Покривна хидроизолация на еднофамилна къща в гр. Мартен, тип на хидроизолацията - pvc, площ 350 м2, изпълнен за 5 работни дни, ноември 2017 г.

КАК СЕ ПОСТАВЯ ПОКРИВНА ИЗОЛАЦИЯ

Покривна хидроизолация на административна срада на Септона България ООД, Корпус 4.
Тип на хидроизолацията pvc, площ 330 м², изпълнен за 3 работни дни, през ноември 2016 г. в град Русе.

Ремонт на покривна хидроизолация на производствена срада на Карнес ЕООД,
тип на хидроизолацията pvc, площ 900 м², изпълнен за 5 работни дни, през април 2017 г. в град Русе

Ремонт на покривна хидроизоация

Хидроизолиране на скат