ЗЕЛЕНИ ПОКРИВИ

Зелен покрив

Зелените покриви са модерно решение през последните години. Те удовлетворяват потребността на хората от близост с природата и по-високо качество на живота в градската среда. В условията на високо урбанизирано, гъсто жилищно и индустриално застрояване, зеленият покрив създава ново жизнено пространство за зелените насъждения. Растенията произвеждат кислород, регулират влажността, пречистват въздуха и създават един много добър микроклимат. Ето защо зелените покриви притежават висока екологична стойност. Сигурна основа за тяхното изграждане са модерните покривни конструкции, като обърнатия покрив с топлоизолационни плочи Austrotherm XPS TOP 50 със стъпаловиден кант. За всички нас такова решение на практика означава както физическо, така и психическо подобряване на качеството на живот.

изграждане на зелен покрив
зелен инверсионен покрив

Как е устроен съвременният зелен покрив

Ключов компонент в зеления инверсионен покрив е специалната дренажна мембрана с вдлъбнатости – чашки (Например, Oldroyd Vx Green). От една страна тази мембрана позволява да се отвежда излишната влага надолу по ската на покрива към дренажния слой от чакъл. От друга страна вдлъбнатостите в мембраната позволяват задържането на неголямо количество влага, необходима за растенията. Също така плътните дренажни мембрани са препятствие за прорастването в порива на корените на растенията. Някои видове дренажни мембрани са снабдени с допълнителен слой филтър – геотекстил, който от една страна задържа неголямо количество влага, а от друга възпрепятства запълването на вдлъбнатостите с грунт. Ако дренажната мембрана за зеления инверсионен покрив не е достатъчо здрава, ще се наложи използването на допълнителна мембрана за защита от прорастване на корените на зелените растения.

КАК СЕ ПОСТАВЯ ЗЕЛЕН ПОКРИВ

Типове зелени покриви

Интензивни зелени покриви

Интензивните зелени покриви

 Изглеждат по същия начин, както нормалните градини – с тревна площ, разделителни граници, засадени разнообразни растения и дървета. Това, разбира се, поставя специални изисквания към структурата на растителността и дренажния слой. Интензивните зелени покриви често се комбинират с пешеходни зони или дори пътна настилка (напр. върху покрива на подземни паркинги). Интензивните зелени покриви са с по-голяма дебелина на почвения слой (над 15 см) и позволяват отглеждане на по-голямо разнообразие от растения, от тревни площи до декоративни храсти и млади дървета. Типът на растенията определя и необходимата дебелина на почвения слой, нуждата от система за напояване и нивото на поддръжка. За този тип зелени покриви обикновено се осигурява регулярен достъп, ето защо проектирането им включва павирани алеи, стени и дори водни съоръжения. Не е необходима напоителна система, освен при изключително продължителни периоди на сухо време. Екстензивните зелени покриви с голяма площ не изискват осигуряване на регулярен достъп.

Елементи на интензивните зелени покриви са:

 • Също както при нормална градина, растителността се нуждае от редовна поддръжка;
 • Системата предлага голяма свобода по отношение избора на растителност и оформление;
 • Интензивен зелен покрив може да бъде най-малко с 210 мм височина;
 • Постоянното натоварване е високо: от 280 кг/м2, включително растения;
 • Разходите за инсталиране и поддръжка са сравнително високи;
 • Лесни за комбиниране със зони за пешеходен и автомобилен трафик.

Този тип покривна растителност, обаче, е възможна за инсталация само, ако предварително е била заложена при проектирането на покривната конструкция. Система „Интензивен зелен покрив” на Nophadrain е изградена, както следва:

Екстензивните зелени покриви 

Екстензивните зелени покриви са с малка дълбочина на слоя (обикновено 7-10 см). Те поддържат покритие от тревисти растения, мъхове, билки и друга растителност, изискваща малка или никаква поддръжка. Растенията остават ниски и покриват земята като цветен килим. Това са най-олекотените типове зелени покриви. Екстензивните озеленени покриви осигуряват впечатляваща защита на хидроизолацията и значително намаляват водния отток. Екстензивните зелени покриви не са подходящи за интензивна употреба и натоварване. Преминаването по тях е ограничено само за инспекция или поддръжка. След завършване зеления покрив трябва да се инспектира веднъж или два пъти годишно. За осигуряване на правилен растеж и успешна поддръжка се изисква редовно ежегодно наторяване с изкуствени торове през есента или ранната пролет.

Екстензивни зелени покриви

Елементи на екстензивните зелени покриви са:

 • Минимална поддръжка (средно два пъти годишно);
 • Екстензивните зелени покриви са лесни за инсталиране и цялата система е с по-малка височина (от 70 мм);
 • Натоварването на покрива е ниско: от 30 кг/м², включително растенията;
 • Растителността е изключително устойчива на променливи метеорологични условия (вкл. ниски температури, засушаване и др.);
 • Растенията не се нуждаят от почти никаква вода или наторяване;
 • Разходите, както за монтаж, така и за поддръжка са ниски.

ГАЛЕРИЯ

Добри примери за зелени покриви

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Greenroofs.com

Greenroofs.com is an internet news media organization: the international greenroof industry's resource and online information portal.

Green roofs wiki

From Wikipedia, the free encyclopedia

www.efb-greenroof.eu

European Federation of Green Roof Associations