ПЛОСКИ ПОКРИВИ

Плоски покриви – линии, видове, материали, конструкции

Плоски покриви – линии, видове, материали, конструкции

Плоските покриви имат широко приложение у нас през последните 30-50 години. Те могат да бъдат абсолютно хоризонтални, но най-често имат наклони от 0,5 до 7 %. Това определя и вида на покривка : битумни мембрани, поливинилхлорид (pvc) мембрани, термопластични полиолефин (tpo/fpo) мембрани. Плоският покрив обикновено има стоманобетонна конструкция, но може да се направи и върху дървени или метални носещи елементи. Малкият наклон го прави удобен за използване като тераса, градина, открита площадка.

Плоският покрив има носеща и ограждаща функция, към което се добавя и специфичната за всички покриви излолация срещу атмосферни води и отвеждането им на определени места. Следователно за плоския покрив по принцип са необходими определена носимоспособност, топлоизолация и хидроизолация, а за терасите и подходяща настилка. Към всичко това се добавят и естетически изисквания към този елемент на сградата.

Плоските покриви могат да се класифицират по следните по-важни признаци

  • Според структурата – единичен покрив (наричан още топъл), който може да бъде непроветряем и проветряем; двоен (наричан още студен), който винаги е проветряем.

  • Според начина на отводняване – с външно отводняване, което се осъществява чрез олуци и водосточни тръби по фасадата или по други външни стени; с вътрешно отводняване, където водосточните тръби преминават през сградата.

  • Според предназначението – неизползваеми покриви, на които се излиза само за контрол и ремонт; използваеми покриви (тераси или зелени покриви), които служат като открити плоши на градата.


Плоските покриви имат следните основни части

  • носеща покривна конструкция - покривката, която се състои хидроизолационни пластове и от защитен слой (за терасите – настилка)

  • пароизолзция

  • топлоизолация

Изпълнението на плоския покрив изисква голяма прецизност и сухо време. Всички грешки или некачествена работа водят до протичане на покрива. Локализирането на повреденето място става трудно, а ремонтите обикновено са свързани с рзакриване на големи части от покривката. Съвременните покриви се конструират така, че да позволяват демонтаж на някои елементи за проверка и за ремонт. Това важи в най голяма степен за местата около бордовете, надстройките и водоприемниците, където са съсредоточени повечето повреди.

ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ХИДРОИЗОЛИРАНЕ НА ПЛОСКИ ПОКРИВИ