СКАТНИ ПОКРИВИ

Начини и технология на монтаж

изграждане на скатни покриви

Скатните покриви имат различен наклон, който се определя от вида на покривката и от предназначението на покривното пространство. Най-често срещаните наклони са в границите от 15 до 35°. Покривните форми при тях имат чсно изразени скатове и линии. Отводняването на скатните покриви обикновено е външно, по периферията на сградата, но има случаи и с вътрешно отводняване (шедови покриви). Покривната им конструкция е от дърво, метал или стоманобетон, а покривката се изпълнява от почти всички материали и изделия, прилагани за тази част от покрива.

Различават се следните основни покривни форми

  • Едноскатен покрив

  • Двускатен покрив

  • Четирискатен покрив

  • Покрив със сложна форма

Наклонът на покрива зависи главно от вида на покривката – плътните (непрекъснати) покривки позволяват малки наклони, а съставените от плочи елементи изискват по-стръмен покрив. Прието е да се нормира минималният наклон, който може да има дадена покривка, на за някои видове покривки се определя и максималният наклон с оглед опасността от свличане, хлъзгане и разместване на елементите.

Видът и изпълнението на покривната конструкция зависи от избрания материал, от местата на опорите, от разстоянията между тях, от формата на покрива от вида на покривката и нейния наклон, от предназначението на покривното пространство и наличието на надстройки, от височината на надзидовете, от решението на стряхата или корниза, както и от някои допълнителни фактори. Покривните конструкции при етажните сгради се изпълняват от дървен материал, метал или стоманобетон.

Покривките при наклонените покриви трябва да отговарят на следните по-важни условия

  • Да са устойчиви на атмосферни влияния и да са направени от сравнително леки водоплътни материали

  • Да са пожароустойчиви, тъй като огънят от съседни сгради често се предава чрез покривите

  • Да са осигурени срещу повдигане и отделяне при силен вятър, което се постига по два начина – чрез свързване с основата или с голямо собствено тегло

  • Да имат добър естетически вид и малка стойност

  • Да се полагат лесно, да са трайни и да изискват малки експлоатационни грижи, да могат да се подменят повредени елементи или участъци, без да се сваля цялата покривка на покрива.

Покривките за скатни покриви имат голямо разнообразие: керемиди, каменни плочи, метални листи ламарина и плочи, сандвич панели, битумни керемиди и фолиа, медни листи ламарина и плочи.

ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ПОКРИТИЕ НА СКАТНИ ПОКРИВИ