FPO МЕМБРАНА

FPO МЕМБРАНА

Модифициран с полиетилен полиолефин

FPO, най-новото откритие в областта на мембраните от 80-те години на 20-и век е съкращение от термина гъвкав полиолефин (flexible polyolefin). Полиолефините са полукристални термопластични продукти, които притежават висока химическа устойчивост. FPO се произвежда чрез въвеждане в полимера на втори строителен блок (ко-моно-мер), който функционира като дистанционер в молекулярната верига. Той е известен като вътрешен пластификатор. Този втори градивен блок се свързва здраво с молекулярната верига, като осигурява на материала добра гъвкавост. Хидроизолационните мембрани от FPO притежават изключителен екологичен профил, устойчиви са на облъчване с ултравиолетови лъчи и излагане на озон и са съвместими с масла, полистирен и битум. Поради тази причина те представляват алтернатива за обновяването на стари покриви и са високоустойчиви на атмосферни влияния и стареене.

Предимства

  • Хидроизолацията на база FPO дава възможност за планиране изграждането на покрива при пряк контакт с всякаква основа. Светлосивият цвят на мембраната поддържа ниска температура на повърхността, дори при силно слънчево греене.
  • Поради състава си полимерното PE съединение има естествена устойчивост на битум и химикали, ине се атакува от микроорганизми.
  • При външен източник на пожар PE съединението е самозагасящо се и не отделя токсични вещества.
  • Хидроизолационната мембрана е пропусклива за водни пари и осигурява висока функционалност при изграждане на покрива.
  • Инсталираните покриви лесно се преработват без сложна подготовка на износената повърхност, дори след десет години използване.
  • Ако собственикът на сградата държи на екологичният подход към строителния материал използван в неговите проекти, материалът на основа PE е най-добрият избор за хармония между екология, здраве и безопастност.

Начини на закрепване

Механично фиксиране

Най-ефективния метод за осигураване на хидроизолационната мембрана срещу повдигане от вятър при леки конструкции. За образуване на крайното покритие откритата мембрана е свободно положена върху непрекъсната основа, например топлоизолация. В резултат конструкцията е много лека и може да компенсира движенията на сградата. През последните години, изискванията за бързо строителство, доведе до създаването на по-леки и икономични строителни методи. Леките покриви са обичаен резултат от тази тенденция. Мембраната може да бъде механично закрепена към покривната основа, чрез използване на единични крепежни елементи или закотвящи лайсни. При точковата закотвяща система мембраните се закотвят, като се използват планки и скрепители, закотвени към покривната основа. Съседните листове се застъпват и снадките се заваряват с горещ въздух. Тази система предлага бърз и икономичен монтаж. При система със закотвящи лайсни, листовете се полагат свободно и се закрепват посредством крепежни лайсни, закотвени към основата със скрепители. След това лайсните се покриват и заваряват с мембранни ленти. Тази закотвяща система предлага висока устойчивост срещу повдигащите натоварвания от вятъра, които се предават през лентите върху покривната основа.

Залепване

Когато леката покривна конструкция не може да бъде пробивана по технически причини, за да не се повдига от вятъра мембраната и слоя топлоизолация на покрива се залепват. Този метод на закрепване е особено ефективен за бетонни основи и за ремонт на съществуващи покривни хидроизолации. Повърхността може да бъде открита – лесна за контрол и поддръжка. Допълнителното натоварване на плочата е ниско и не претоварва конструкцията. Полагането на покривната мембрана чрез залепване, частично или цялостно, е вариант за почти всички покриви. Тази система е подходяща за много широк диапазон и геометрични решения. С възможностите за избор на цветове и дизайнерски профил, залепената покривна система удовлетворява най-строгите естетически изисквания и предлага максимална свобода на проектирането. С икономичния си и точен монтаж, залепените покриви предлагат дълъг експлоатационен период.

Баластиране

Ако се изисква негорима покривна повърхност свободно положената покривна хидроизолационна мембрана се баластира с чакъл за предотвратяване повдигане от вятъра. Така мембранат може ефективно да се защити от механични въздействия, например градушка или вандализъм. Ако система „покривна градина“ се използва за баласт, може да се монтира влагозадържаща система за отглеждане на разстения и положително влияние върху микроклимата. Тераси и допълнително пространство за природо съобразен живот могат да бъдат създадени чрез разнообразни покривни гтрадински системи. Плоските покриви с различни видове баласт предлагат разнообразни приложения и характеристики. При конвенционалната баластова система, чакъл предпазва покривната мембрана от влиянието на околната среда, образува огнезащитен слой и предотвратява повдигането от силата на вятъра. Системата изисква малко поддръжка. Поради ниските разходи за поддръжка и монтаж, тази система е особено икономична. Особено през лятото, зеленият покрив може да подобри вътрешния климат на жилищни, търговски и обществени сгради. Покривът облагородява микроатмосферата на сградата, чрез произвеждане на кислород и филтриране на въздуха. Простите зелени покриви и по-сложните покривни градини имат психологическа и социологическа стойност за хората, тъй като много от живеещите в градовете Конвенционална баластова система чувстват, че градската среда, прекъсва контакта им с природата. Зеленият покрив е начин да се комбинира архитектурата с природата, да се смесят строителните материали с живи растения, суровите форми да се превърнат в меки и раздвижени. Независимо дали покрива целия покрив или част от него - той придава на сградата приветлив външен вид. Покривите с настилка за движение на пешеходци или автомобили, предлагат допълнително разнообразие на формите на покривните тераси, покривните градини, игрища или паркинги. Най-старите примери за покривни градини са висящите градини във Вавилон, които се нареждат сред Седемте чудеса на света. През 20-и век, използваемите зелени покриви се свързват с водещия архитект Льо Корбюзие, който твърди: «Не е ли против всякаква логика да се оставя градско пространство неизползвано и да се игнорира диалога със звездите?» Той е първия архитект, който систематично ползва зелени покриви, като ги включва в много от своите проекти.

Полагане

Ролките се развиват върху непрекъснатата основа и се припокриват на широчина 70 мм при баластирана или слепена система и минумум 100 мм при механично скрепена система. Мембраната се полага свободно за компенсиране движенията на конструкцията и за осигуряване хоризонтална въздушна циркулация в подпокривното простанство. Когато мембраната е залепена с лепило, хидроизлационният слой се обединява с основата. Не е необходимо конструкцията да се пробива, но движенията и следва да се оразмерят в проекта. В местата на припокриването им лентите се заваряват с горещ въздух при температура над 500°С за създаване на непрекъсната хидроизолационна повърхност. Заваряването на горещ въздух може да се използва, както при нов материал така и за ремонти на стари или повредени мембрани. Използват се два медода за монтаж – ръчен и машинен.

Машинен

За ефективното заваряване на снадките, използват се автоматични машини за заваряване с електронно управление. С дигитален дисплей за температурата, въздушния обем и скоростта на заваряване, автоматичните машини осигуряват най-добрата възможна надеждност. Съоръжнията за машинно заваряване се използват за много безопасно и ефективно заваряване на големи повърхности с високо качество и надежност. Параметрите на заваряване трябва да бъдат адаптирани към условията на обекта, но оборудването позволява работа при почти всякакви атмосферни условия, например висока влажност, както и при температури под 0°С. Гарантират се високи експлоатационни качества на инсталацията. Заради високата консумация на енергия при поддържане на температура над 500°С, ел.захранването на обекта трябва да бъде достатъчно надеждно.

Ръчен

Заварените детайли и снадки, които не могат да бъдат изпълнени с машина, трябва да се изпълнят като се използват ръчни заваръчни инструменти. Ръчното заваряване с горещ въздух образува хидроизолационен шев винаги, кагато застъпването е с ширина над 20 мм. Заваряването е почти независимо от времето по време на монтажа, например при температури под 0°С. Като резултат веднага след инсталирането се получава непрекъсната хидроизолационна мембрана.

Топъл покрив

При топлия покрив основната топлоизолация се поставя над плочата с пароизолация на тавана и непосредствено под хидроизолацията. Така основната покривна конструкция е с температура, близка до тази във вътрешността на сградата.

Студен покрив

При студения покрив топлоизолацията се поставя непосредствено под плочата на тавана, при което покривното покритие и основната конструкция имат различна температура от вътрешността на сградата поради наличието на вентилируемото пространство.

ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ХИДРОИЗОЛИРАНЕ НА ПЛОСКИ ПОКРИВИ