SBS БИТУМНА МЕМБРАНА

покривни битумни хидроизолационни мембрани

Стиролбутадиен стирол

Битумните хидроизолационни мембрани се произвеждат от специален тип битум, модифициран с термопластични еластомерни материали (SBS). Модификацията на битума със SBS дава един нов материал с повишена еластичност и подобрени вискозно-еластични свойства, които са идеални за производство на битумни хидроизолационни материали с превъзходни качества. Този тип битумни мембрани предлагат следните качества.

Предимства

Полагане

Основата, върху която ще бъде положена битумната мембрана, трябва да бъде почистена изцяло с оглед премахване на прах или други частици. Нанася се слой от битумен грунд при разходна норма 0,4 – 0,5 кг/м². След като грундираната повърхност изсъхне, върху нея може да се положи посредством горелка битумната мембрана. Мембраната се разгъва от рулото и се полага успоредно на съседната. След това се навива на половина без да се премества. Долната повърхност на навитата част се нагрява с горелка докато битума стане течен, след което мембраната се разгъва отново за да се положи равномерно върху основата. Надлъжното застъпване трябва да бъде поне 8 см, докато напречното трябва да бъде минимум 12 см. Застъпващите се съединения се третират с извита шпатула или мистрия с оглед осигуряване на плътна хидроизолация. Застъпването трябва да се извършва по начин, осигуряващ свободние теч на водата. В случай на няколкопластово приложение, полагането на последователните слоеве следва същата процедура и се извършва в същата посока, както предишните. Следва да се обърне внимание застъпванията да не съвпадат с тези на предишните слоеве. В случай на баластов покрив, добре изчисленият баласт следва да се положи върху подходящ мембранов защитен слой, с оглед предотвратяване на повреди. Съществуват и такива битумни мембрани които са подходящи за приложение при системи с механичено фиксиране.

ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ХИДРОИЗОЛИРАНЕ НА ПЛОСКИ ПОКРИВИ